top of page
Het logo van Living Lab Neurochirurgie - Innovatie in pré-hospitale traumazorg.

Noodzaak tot Innovatie

Living Lab Neurochirurgie zet zich in om innovatie op het gebied van prehospitale traumazorg te bevorderen. 

Jaarlijks zoeken ongeveer 650.000 patiënten dringende medische hulp op bij de Spoedeisende Hulp (SEH) als gevolg van een ongeval, waarbij 75.000 van hen opgenomen moeten worden in het ziekenhuis. Dit indrukwekkende aantal staat op één lijn met de impact van andere veelvoorkomende gezondheidsaandoeningen. De verwondingen die zich voordoen variëren van betrekkelijk eenvoudige letsels tot complexe botbreuken en ernstige, potentieel levensbedreigende verwondingen als gevolg van verkeersongevallen, steek- of schietincidenten. De gevolgen van deze ongevallen kunnen zowel op korte als lange termijn ernstige gezondheidsklachten veroorzaken, waaronder fysieke beperkingen, emotionele trauma's en zelfs blijvende handicaps. Dit heeft een aanzienlijke maatschappelijke impact en resulteert in aanzienlijke kosten. De totale medische kosten die gepaard gaan met deze SEH-bezoeken bedragen jaarlijks 2,5 miljard euro, terwijl de verzuimkosten als gevolg van letsel meer dan 1,5 miljard euro bedragen. Het maatschappelijk belang van hoogwaardige traumazorg kan niet genoeg worden benadrukt. Het verdient daarom een gestructureerde en goed gefinancierde aanpak, vergelijkbaar met de aanpak van andere veelvoorkomende ziekten. Dit houdt in dat we moeten investeren in een doeltreffende organisatie en voorbereiding van traumazorg, zorgen voor voldoende beschikbare middelen en bevorderen van wetenschappelijk onderzoek om de behandelingsresultaten verder te kunnen verbeteren. Dit alles draagt bij aan het verminderen van de persoonlijke gevolgen voor de slachtoffers en het verminderen van de economische lasten die deze incidenten met zich meebrengen voor de samenleving als geheel.

Auto heeft fietser aangereden. Deze ligt op het wegdek. Bestuurder van auto in paniek naast haar.
Auto heeft fietser aangereden. Deze ligt op het wegdek. Bestuurder van auto in paniek naast haar.

Dreigingsniveau Terrorisme Nederland

De terroristische dreiging op Nederland is het afgelopen half jaar toegenomen. Er zijn steeds meer signalen dat jihadistische organisaties voorbereidingen treffen om in Europa terroristische aanslagen te plegen. Deze groeperingen noemen daarbij expliciet Nederland als doelwit. Ook een terroristische aanslag vanuit rechts-extremistische hoek blijft voorstelbaar. Ten slotte zouden eenlingen of kleine groepen, die zich vanuit complotdenken tegen de overheid hebben gekeerd, kunnen overgaan tot een geweldsdaad. Dat blijkt uit het meest recente (mei 2023) Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN 58) van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Het dreigingsniveau wordt vastgesteld op niveau 3. Dat betekent dat een aanslag in Nederland voorstelbaar is. Dat stelt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 58 (DTN58).

Actueel Dreigingsniveau

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland

Verkeersongevallen 

Het aantal verkeersdoden in Nederland vertoont, na een stijging in de jaren vijftig en zestig, een geleidelijke daling sinds 1973. De laatste tien jaar is deze daling gestagneerd. In 2022 vielen er 745 doden in het verkeer in Nederland [i], 163 meer dan in 2021. Hiermee is het aantal verkeersdoden weer terug op het niveau van vóór 2009.
 

Bijna vier op de tien van de verkeersdoden bestaat in 2022 uit fietsers (290; 39%) en drie op de tien is auto-inzittende (221; 30%). De meeste doden in het verkeer vallen onder ouderen: in 2022 waren 402 (54%) verkeersdoden 60 jaar of ouder. Kinderen (0-14 jaar) komen juist relatief weinig om in het verkeer; in 2022 waren dat er 23 (3%).

Bij vergelijking van aantallen verkeersdoden in verschillende groepen (zoals leeftijd, vervoerswijze, wegtype) moet worden bedacht dat het aantal verkeersslachtoffers in ieder geval afhangt van de mobiliteit: hoe meer men reist, hoe vaker men bij een ongeval betrokken kan raken. Het aantal slachtoffers hangt ook af van de veiligheidskenmerken van die mobiliteit: er zijn veilige en minder veilige wegen en veilige en minder veilige voertuigen. Daarnaast beïnvloedt ook het rijgedrag de kans op een verkeersongeval. Het aantal verkeersdoden in een bepaalde groep wordt dus niet alleen bepaald door hoe ‘gevaarlijk’ het voor die groep is (het risico van die leeftijdsgroep, sekse, vervoerswijze of wegtype), maar ook door de hoeveelheid mobiliteit van die groep (van dat vervoermiddel, op dat wegtype, enzovoort).

tabel dodelijke slachtoffers verkeersongeval in Nederland
tabel dodelijke verkeersslachtoffers naar leeftijdsklasse

Toename Steekincidenten Jongeren

In 2020 is het Actieplan Wapens en Jongeren opgesteld. Dit met het oog op de forse toename van het wapengebruik en steekincidenten onder jongeren en de steeds jonger wordende daders. Het Openbaar Ministerie (OM) zei vorig jaar dat het geweld door minderjarigen (tot en met 17 jaar) en geweld door jongvolwassenen (18-21 jaar) in 2021 is toegenomen, een toename die al sinds 2017 op landelijk niveau is te zien. Vooral het aantal minderjarigen dat wordt verdacht van (poging tot) moord steeg flink: van 14 kinderen in 2019, naar 76 kinderen in 2021.
 

Maar er is nog onvoldoende zicht op het daadwerkelijke bezit van messen bij minderjarigen, dus exacte cijfers zijn er niet. Toch lijkt de berichtgeving over steekincidenten waarbij jongeren zijn betrokken, steeds vaker voorbij te komen. Zo bleek een groot deel van de burgemeesters in 2020 voorstander te zijn voor een messenverbod voor jongeren, waar het kabinet direct mee aan de slag ging.

Tabel steekincidenten onder jongeren
bottom of page