top of page

Na 10 jaar: een nieuwe fase voor Living Lab Neurochirurgie.

Bijgewerkt op: 17 apr.

Het is met groot genoegen dat we u willen informeren over een belangrijke ontwikkeling binnen Living Lab Neurochirurgie. Na een decennium van hard- maar vooral net-werken hebben we een belangrijke mijlpaal weten te bereiken. Sinds vrijdag 12 april 2024 j.l. zijn we een juridische entiteit en mogen we ons officieel een stichting noemen.


In deze 10 jaar van voorbereiding en investeren hebben we al veel bereikt. Naast het enorme netwerk wat we hebben opgebouwd zijn we o.a. :

  • samenwerkingsverbanden aangegaan met bedrijven;

  • projecten gestart met o.a. Tilburg University en de Nederlandse Defensie Academie;

  • van 3 naar 20 medewerkers gegaan;

  • gestart met het opzetten van een Adviesraad;

  • zichtbaar geweest in vakbladen en media;

  • een noodhulp project gestart in Gaza;

  • vanaf nu werkzaam onder toeziend oog van een Raad van Toezicht;

  • vastberaden om Living Lab Neurochirurgie nog verder "op de kaart" te zetten.

Als stichting zullen we ons blijven inzetten voor het bevorderen van innovatie en samenwerking tussen alle hulpdiensten op het gebied van de acute prehospitale traumazorg. Onze toewijding aan het vinden van oplossingen, het verbeteren van de kwaliteit van zorg en het vergroten van de overlevingskans voor traumapatiënten blijft onverminderd doorgaan.

We willen deze gelegenheid ook aangrijpen om onze dankbaarheid uit te spreken naar al onze netwerkpartners, sponsors, donateurs, bedrijven en instellingen die ons hebben gesteund in deze afgelopen 10 jaar. Zonder uw steun zouden we deze mijlpaal niet hebben bereikt. Namens het bestuur van Living Lab Neurochirurgie, Hartelijk dank!


v.l.n.r. dhr. P.J.M. van Dun (secretaris), dhr. J.J.M. Cloïn - van Zon (voorzitter), dhr. R.N.M. Peijs (penningmeester).

12 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page